Tia V.

Estonia

Estonia

Enseña
Эстонский язык
Edad
66 years
Ubicación
Tallinn, Estonia
Experiencia
40 years
Habla
Estonio, Ruso, Finés, Alemán

Sobre mí

Olen töötanud klassiõpetajana 1980-2020 eesti ja vene koolis. Viimati 1.-3. keelekümblusklassides. Vahel käin abiks eesti keelt suhtlusekeelena õpetamas keelekohviku metoodikat järgides.
Sel aastal õpin veel EELK Usuteaduse Insituudi pastoraalseminaris diakoniõppes. Kooliõpetajana enam tegev ei ole.

Mis clases y estilo de enseñanza

Kui eesti keel ei ole Sinu emakeel, siis eelistan kasutada keelekümbluse metoodikat. See tähendab, et räägitakse ainult õpetatavas keeles ja selgituseks kasutatakse pildimaterjali jms. ei tõlgita midagi. Rääides ei tohi karta teha vigu, olulisim on arusaamine.
Kui eesti keel on Sinu emakeel, siis õpitakse usinasti grammatikat, õigekirja jms. Loomingulised harjutused ja ülesanded aktiveerivad suhtlust.
Tundide ajad lepime kokku õppija võimalustest lähtudes - mul on aega.

Puntuación media5

15 por hora

Reserva una lecciónMensajeLeer reseñas (1)
Schedule lessons

Los tiempos se muestran en su zona horaria local.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Aprende con garantía de reembolso del 100%Si su lección no se lleva a cabo o no está satisfecho con el tutor, le proporcionaremos un reembolso completo.
Puntuación media5

15 por hora

Reserva una lección
Learn with 100% satisfaction guarantee
Aprende con garantía de reembolso del 100%Si su lección no se lleva a cabo o no está satisfecho con el tutor, le proporcionaremos un reembolso completo.
MensajeLeer reseñas (1)

Reviews5

  1. Nikita T.
    04.10.2022

    Урок прошел хорошо

Read reviews (1)