Tere tulemast Pinpaya.com-ile, mida haldab BGTechnology OÜ. Juurdepääsul või kasutamisel meie platvormil nõustute järgima järgmisi tingimusi. Palun lugege need hoolikalt läbi.

1. Tingimuste aktsepteerimine

Pinpaya.com-i kasutamisega nõustute nende Kasutustingimuste ja Üldtingimustega (“Tingimused”). Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge kasutage platvormi.

2. Tingimuste muutmine

BGTechnology OÜ jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta või muuta. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast platvormil avaldamist. Teie jätkuv platvormi kasutamine pärast muudatusi tähendab teie nõusolekut uute tingimustega.

3. Platvormi kasutamine

3.1 Abikõlblikkus

Platvormi kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Platvormi kasutades kinnitate ja garanteerite, et vastate sellele nõudele.

3.2 Kasutajakonto

Teatud funktsioonidele juurdepääsuks peate võib-olla looma konto. Teie vastutate oma konto teabe konfidentsiaalsuse säilitamise ja kõigi oma konto all tehtud tegevuste eest. BGTechnology OÜ jätab endale õiguse kasutajakontosid ilma ette teatamata kustutada.

3.3 Keelatud käitumine

Te nõustute mitte:

  • Kasutama platvormi ebaseaduslikul eesmärgil.
  • Postitama või edastama sisu, mis on autoriõigusi rikkuv, laimav, nilbe või muul viisil sobimatu.
  • Proovima saada volitamata juurdepääsu teiste kasutajate kontodele või platvormi süsteemidele.
  • Häirima või segama platvormi toimimist.

3.4 Järelevalve ja privaatsus

Kui meie automaatsed süsteemid tuvastavad kasutajate sõnumites ebatavalist tegevust või pingeid, jätame endale õiguse kasutajate vestlusi üle vaadata. See meede on kehtestatud platvormi turvalisuse ja terviklikkuse tagamiseks.

4. Intellektuaalomand

Kogu sisu platvormil, sealhulgas tekst, graafika, logod ja tarkvara, on BGTechnology OÜ või selle litsentsiandjate omand ja on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja muude intellektuaalomandi seadustega. Te ei tohi sisu ilma meie eelneva kirjaliku loata kasutada, paljundada ega levitada.

5. Kasutajate loodud sisu

Platvormile sisu postitades annate BGTechnology OÜ-le mitteeksklusiivse, autoritasuvaba, ülemaailmse ja igavese litsentsi teie sisu kasutamiseks, paljundamiseks, muutmiseks ja levitamiseks. Te kinnitate ja garanteerite, et omate või omate vajalikke õigusi sisu postitamiseks ning et see ei riku kolmandate isikute õigusi.

6. Privaatsus

Teie platvormi kasutamist reguleerib ka meie privaatsuspoliitika, mille leiate(link privaatsuspoliitikale). Palun vaadake see üle, et mõista meie tavasid teie isikuandmete osas.

7. Väärtteavitused ja vastutuse piirang

7.1 Väärtteavitused

Platvorm on esitatud “nagu on” ja “nagu saadaval” ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. BGTechnology OÜ ei garanteeri, et platvorm on katkematu, vigadeta või viirustest või muudest kahjulikest komponentidest vaba. BGTechnology OÜ ei paku õppeteenuseid ja ei vastuta õppeteenuse pakkujate ja lepingupartnerite vahel sõlmitud lepingute kvaliteedi või täitmise eest. Lisaks ei vastuta BGTechnology OÜ ühegi probleemide eest, mis tekivad kasutajate ja juhendajate offline-kohtumistel.

7.2 Vastutuse piirang

Suurimas seadusega lubatud ulatuses ei vastuta BGTechnology OÜ mingite kaudsete, juhuslike, eriliste või kaasnevate kahjude eest, mis tulenevad teie platvormi kasutamisest või on sellega seotud, isegi kui meid on teavitatud selliste kahjude võimalusest.

8. Hüvitamine

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutuna BGTechnology OÜ, selle sidusettevõtteid ning nende vastavaid ametnikke, juhte, töötajaid ja esindajaid kõigi nõuete, vastutuste, kahjude ja kulude eest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad teie platvormi kasutamisest või nende tingimuste rikkumisest.

9. Kohaldatav õigus

Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele, sõltumata selle kollisiooninormidest. Kõik vaidlused, mis tulenevad nendest tingimustest või on nendega seotud, kuuluvad Eesti kohtute ainupädevusse.

10. Lõpetamine

BGTechnology OÜ jätab endale õiguse teie konto ja juurdepääsu platvormile igal ajal lõpetada või peatada, ilma etteteatamise ja mis tahes põhjuseta, sealhulgas juhul, kui usume, et olete rikkunud neid tingimusi.

11. Võtke meiega ühendust

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Pinpaya.com-i kasutades kinnitate, et olete neid Kasutustingimusi ja Üldtingimusi lugenud, mõistnud ja nõustute nendega.