Boris B.

Estonia

Estonia

Teaches
Biology, Mathematics
Age
18 years
Location
Tartu, Estonia
Experience
1 year
Speaks
Estonian, Russian, English
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Praegu elan Tartus ja õpin Tartu Ülikoolis Geenitehnoloogia õppekaval 1. aastal. Samuti ilusti valdan matemaatikat ja bioloogiat, seetõttu võin aidata Teil sellistes aines.
В настоящее время я живу в Тарту и учусь на 1-м курсе Тартуского университета по программе «Geenitehnoloogia». Minu emakeel on vene keel, aga võin õpetada ja aidata Teid ka eesti keeles. Также я хорошо разбираюсь в математике и биологии, благодаря чему могу помочь вам c этими предметам.

My lessons & teaching style

Peamiselt kõik tunnid toimuvad online, kuna praegu elan mitte Tallinnas(erand on siis kui Te elate Tartus ja tahate õppida otse kodus), esiteks esimesel tunnil määratleme eesmärgid, mis tuleb saavutada, ja ülesanded, mis tuleb täita. Samuti saame kokku leppida tundide arvu ja pikkuse ning tasud ühe tunni eest.
В основном все занятия проходят онлайн, так как в данный момент я не живу в Таллинне (исключение составляют случаи, когда вы живете в Тарту и хотите заниматься прямо дома). Прежде всего, на первом занятии мы определяем цели, которые необходимо достичь, и задания, которые необходимо выполнить. Мы также можем договориться о количестве и продолжительности уроков, а также об оплате за каждый урок.

Average rating-
10 
first trial lesson
Book lessonsMessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Boris B. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started

The timings are displayed in your local timezone.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
10 
first trial lesson
Book lessons
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)