Fred Gregor R.

Estonia

Estonia

Teaches
English language, Estonian language, History, Mathematics
Age
26 years
Location
Tallinn, Estonia
Experience
2 years
Speaks
Estonian, English
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Olen aasta jooksul õpetanud 146 emakeelena vene keelt kõnelevat gümnasisti. Seni oleme saanud hakkama suurepäraselt: olen õppekava raamides läbi viinud kaks projekti (Eesti esiaja ajajoone koostamine ja Eesti mõjukate inimeste intervjueerimine vabariigi aastapäevaks) ning juhendanud väitlusõpetajana üht meeskonda, mis võitis väitluse Eesti meistrivõistluste teise etapi.

My lessons & teaching style

Selleks, et jõuda kõrgelennuliste tulemusteni, lähtun kaasamise printsiibist ning kogemusest kui parimast õpetajast. Sestap kasutan suures klassis tihti pööratud klassiruumi meetodit, kus hindan õppematerjali omandamist selle kaudu, kuidas õpilane suudab seda klassikaaslastele ja mulle selgeks teha oma põhjenduste ja näidetega. Võimaluse korral lähtun õpilasse individuaalselt õppides tundma tema huvisid ja kastes õpiväljundind tema huvide kastmesse, et õpitav õpilase jaoks võimalikult intrigeeriv oleks. Otsustasin hakata "eraõpetama", et arendada oma oskust läheneda õpilasele eesmärkidele individuaalselt ning innustada õpilasi oma isikliku õpihimuga. Olen õpetajana pühendunud, eesmärgikindel ja arutlev. Eelkõige meeldib mulle õpilasega diskussiooni laskuda, sest leian, et arutelu, milles osalemiseks peab õpilane aktiivselt kaasa mõtlema, on parimaid edasiandmise viise. Minu õpilased on mind iseloomustanud kui lahke ja avatud meelega õpetajat, kes suudab klassiruumis luua salliva keskkonna. Vastselt kirjeldatud õpikeskkonna kogemus võiks kuuluda igas vanuses õpilase õpikogemusse, sest olen veendunud, et õpilast mõistes ja utsitades saan juhendada teda oma õpieesmärkide saavutamise ja üldise heaolu suunas.

Average rating-
40  20 
first trial lesson
Book lessonsMessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Fred Gregor R. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started

The timings are displayed in your local timezone.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
40  20 
first trial lesson
Book lessons
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)