Everiin P.

Estonia

Estonia

Teaches
English language
Location
Tallinn, Estonia
Experience
2 years
Speaks
English, Estonian
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Olen olnud inglise keele õpetaja 2 aastat ja hetkel õpetan nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Olen rääkinud inglise keelt lapsepõlvest saadik ja just lõpetasin Tallinna Ülikooli inglise keele ja kultuuri erialal. On kogemust ka tõlkimises.

I have been teaching English for 2 years and have experience in teaching both children and adults. I have been speaking English since I was little and I just graduated from Tallinn University with a degree in English language and culture. I also have experience in translation.

My lessons & teaching style

Üks tund enamasti keskendub ühele teemale, mis võtab läbi spetsiifilise sõnavara. Lisaks õpime grammatikareegleid ning paneme neid kasutusse tehes erinevaid ülesandeid. Võtan ka arvesse õpilase tahtmisi ja arvamusi. Kui õpilane teab, et tal on raskusi mingis spetsiifilises valdkonnas (näiteks hääldus või grammatika) siis saame keskenduda just nendele probleemidele. Tunde ehitan ka üles võttes arvesse õpilase õppimisstiili, näiteks kui õpilane on rohkem visuaalne õppija siis teeme tegevusi, mis aitab õpilasel võtta vastu uut informatsiooni kergemini.

One lesson usually focuses on one topic that covers specific vocabulary. In addition, we learn grammar rules and put them to use in various tasks. I also take the student's wishes and opinions into account. If a student knows that they have difficulties in a specific area (for example, pronunciation or grammar), then we can focus on those problems. I plan the lessons in a way that also takes into account the student's learning style, for example, if the student is more of a visual learner, we do activities that help the student take in new information more easily.

Average rating-
15 
first trial lesson
MessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Everiin P. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started
The tutor is currently absent and not taking new students.
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
15 
first trial lesson
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)