Eveliine Maria G.

Estonia

Estonia

Teaches
Geography, Chemistry, Psychology, Beauty & Health
Age
43 years
Location
Estonia
Experience
22 years
Speaks
Estonian, English
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Minus saavad kokku kaks poolust - kirg olla ühenduses looduse ja looduslike protsessidega ning huvi mõista inimpsüühikas toimuvat sügavamail tasandil.

Ma pühendan end täiskasvanute individuaalsele nõustamisele ja teraapiatööle (7 aastat) kriisi- ja kogemusnõustamise, energeetilise tervenemise (reiki), mineraali essentside ja Bachi õieteraapia ning holistilise treeningu ja holistilise regressiooniteraapia radadelt.

Ma oman kogemust meeskonnajuhtide ja instruktorite koolitamisel (15 aastat) Kaitseliidu kooli raamistikus ühendades endas militaarpõhimõtted baasoskusteavega psühholoogia ning inimeste juhtimise ja õpetamise tasandeilt.
Ma olen töötanud geoloogia-mineraloogia-geokeemia teadurina Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, juhtinud mikrokeemia labori loomist, käivitamist ja igapäevatöö kulgu (LA ICP-MS laseriga ühendatud induktiivplasma jõul töötav mass-spektromeeter ja selle proovide ettevalmistusliin).
Ma olen olnud iga sügis toimuva geoloogia sügiskooli üks loojatest ja tema algusaastate organiseerijatest; populaarteaduslike kogumike toimetaja. Oma juhtimisoskusi sain pea 20 aastat arendada organistasioonis Naiskodukaitse, osaledes erineva tasandite juhtorganite töös.

My lessons & teaching style

Oma geoloogia-mineraloogia, psühholoogia ning täiend- ja alternatiivmeditsiini õpingute ja kogutud oskusteave praktiseerimise käigus olen taastanud endas sillad Naturalia - Socalia - Medicina vahel, mida soovin jagada edasi ka teistele. Vaimne tervis ja heaolu on minu jaoks kesksel kohal, samuti keha-meele-hinge-vaimu ühtsus ning harmooniline kooselu looduse tervendava väega.

Kui soovid õppida kõnelema enda sisemuses keelt, mis näitab sulle kuidas inimpsüühikas toimuvad protsessid peegelduvad meid ümbritsevas looduses ning kuidas iga looduslik protsess nii makro kui mikro tasandil leiab endale vaste ka meie prüühikas, siis olen mina just Sinu jaoks loodud.

Miks?
Mida see sulle annab?
See annab võime tunda ja tunnetada sügavalt iseennast, mõista oma loomulikku ühendust ja ühtsust looduses toimuvaga ning suhestuda taas viisil, kus loodus kõneleb sinuga ja sina temaga harmoonilisel ja kokku kõlaval viisil.

Ma armastan aktiivmeetoditel baseeruvat kogemusõpet, kus suur osakaal on õpilase enda isiklikul initsiatiivil ja kogemusel, selle mõtestamisel ning oskuste ja teadmiste omavaheliste seoste loomisel igapäevase elu ja tegevustega.
Ma hindan ja tähtsustan õpilase eelnevaid teadmisi ja kogemusi ning tema avatust uuele ja põnevale, et avardada meie meeli ja vaimu ning panna meie hing helisema ühes ümbritsevaga, koos ühtses taktis luues.

Ma armastan holistilist ja looduslähedast vaimset maailmapilti ja elufilosoofiat ning lähtun ühisvälja põhimõtetest.

Mulle meeldib sõnade mäng ning läheneda keelele holistilisest vaatenurgast, süüvides sõnades peituvasse jõusse ning vaimuväesse, hoides ausees igas ühes meis peituvat tervendavat loitsimise võimekust. Oma sõnadega loome me individuaalset ja ühist kogemust, meie olevikku ja tulevikku ning oleme võimelised ümber kirjutama ka minevikku, nii meis enestes kui meie suhetes ümbritseva keskkonna, teiste inimeste ning kogu looduse ja looduga.

Pühendan end õppetööle, et teha seda südamega, teadlikult ning oma parimate kavatsustega enese ja teiste suhtes ning eeldan seda ka oma õpilastelt.

Average rating-
30  15 
first trial lesson
MessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Eveliine Maria G. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started
The tutor is currently absent and not taking new students.
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
30  15 
first trial lesson
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)