Anne A.

Estonia

Estonia

Teaches
Musical instruments
Location
Tallinn, Estonia
Experience
25 years
Speaks
Estonian

About me

HARIDUS JA TÄIENDKOOLITUSED
2022 märts-aprill 8-nädalane SingAbility PRO vokaalõppe kursus (Susanna Aleksandra Veldi)
2020.01.09.-2022.19.06. Täiendõpe G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli 5.tase Rütmimuusik, ansamblijuhendaja kutse (+arranžeerimise,diginoodikirja, basskitarri, jazzklaveri, helinduse aastane õpe)
Muusikaakadeemias täiendas end pärimusmuusika alal koos muusikaõpetaja täiendõppega,(etnomusikoloogia, foniaatria, hääleseade, orkestratsioon, elektrooniline muusika, kompositsiooni alused rahvalaulu stilistika jpm)
1995. aastast käesoleva ajani tegutseb artistina ja vokaalpedagoogina huvikoolis Noodipuu muusikaõpetajana, hääleseadjana. Esimesed aastad Tartus, hiljem Tallinnas.
1996-1997a G.Otsa nim.Tln Muusikakooli (asendus)vokaalpedagoog pop-jazz osakonnas
1977-1992 RAT "Vanemuine" ooperikoori artist suunatud peale Elleri kooli lõpetamist
LITSENTSID JA SERTIFIKAADID
04.2006 C.Sadolini Vokaalkoolituse meistriklassi sertifikaat

My lessons & teaching style

https://www.facebook.com/Noodipuuhuvikool
individuaalne eelkooli õpe ja ettevalmistus muusikakoolide sisseastumiskatsete edukaks sooritamiseks. Muusika elementaarteooria, vokaalpedagoogika,
individuaalsed konsultatsioonid lastele ja noortele erinevates kooliastmetes.

Average rating-

20 per hour

MessageRead reviews (0)
Schedule lessons
The tutor is currently absent and not taking new students.
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-

20 per hour

Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)