Irina R.

Estonia

Estonia

Teaches
Estonian language
Location
Tartu, Estonia
Experience
15 years
Speaks
Estonian, Russian
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Hakkasin eratunde andma ülikooli tudengina. Lasteaias töötamise kogemus ( 5 aastat) annab oskust tegeleda ka koolieelikutega. 7 aastat olen töötanud koolis ning tegelenud ettevalmistusega eksamiteks.
Опыт репетитора начинается со студенческой скамьи. Опыт работы в детском саду (5 лет) даёт умение заниматься с дошкольниками. 7 лет проработала в школе и занималась подготовкой к экзаменам.

My lessons & teaching style

Leian igale õpilasele just temale sobiva meetodi.
Tegelen nii koolieelikute, kooliõpilaste, kui ka täiskasvanutega. Väiksematel lastel aitan arendada ka mälu, tähelepanu, loogilist mõtlemist, peenmotoorikat. Kasutan tunnis pilte, kaarte, mänge, digimaterjale.
Sõnade ja väljendite meeldejätmiseks otsime koos kõige paremat viisi.
Найду для каждого ученика подходящий метод обучения.
Занимаюсь как с дошкольниками, школьниками, так и со взрослыми. С младшими детьми занимаемся развитием памяти, внимания, логики, мелкой моторики. На уроках использую игровой и наглядный материал.
Для запоминания слов и выражений вместе найдём наилучший способ.

Average rating-
20  10 
first trial lesson
Book lessonsMessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Irina R. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started

The timings are displayed in your local timezone.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
20  10 
first trial lesson
Book lessons
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)