Helen M.

Estonia

Estonia

Teaches
Estonian language, English language, Japanese language
Location
Tartu, Estonia
Experience
4 years
Speaks
English, Estonian, Japanese
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Hei-hei!
A little bit about me:
I teach Japanese language and history to everyone interested as well as English and Estonian for those preparing for exams or just want to upgrade your language skills!
I have lived and studied in Japan and travelled all across Europe to learn about cultures, people and much much more.
As an art lover I approach everything in life with creativity and I love writing as well as drawing everything that inspires me! :)
Looking forward to meeting you in the lessons and discovering languages and a whole lot more interesting with you! :)

Natuke minust endast:)
Olen Helen ja õpetan huvilistele nii jaapani keelt ja ajalugu, inglise keelt kui ka eesti keelt eksamiks õppijatele ja rahvusvahelistele õpilastele.
Ise olen Jaapanis elanud ja õppinud ning reisinud palju Euroopas, kus olen läbinud erinevaid haridusprogramme pedagoogika ja esoteerika vallas.
Kunstiarmastajana meeldib mulle olukordadele läheneda loovalt ja kirjutada-joonistada kõike, mis inspireerib.
Tule tundi ja õpime koos keelte ja palju muu huvitava kohta! Kohtume varsti :)

My lessons & teaching style

When starting language learning, the recommended number of lessons per week is 3-5, thereafter 2-3.
I teach in a fairly free style, and to make learning Japanese and English more effective and pleasant, I also tell stories to better put the language into context, as it is quite different from Estonian in nature.
The beginning is usually a bit more technical, but once we get to a certain level of language (as soon as possible) I like to work on creative tasks and integrating the language into everyday life.
I also offer tuition specifically for preparing for the Cambridge Advanced English and Japanese Language Proficiency Test (levels N5-N2).
If the student has a specific topic or problem that they want to solve, I will definitely listen to it and design the lessons according to the specific needs of each student.

Keeleõppega on alustades soovitatav tundide arv nädalas 3-5, edaspidi 2-3.
Õpetan üpris vabas stiilis ja jaapani ning inglise keele tõhusamaks ja meeldivamaks õppeks räägin juurde ka lugusid, et keel paremini konteksti asetada, kuna olemuselt erineb see eesti keelest üpris palju.
Algus on tavaliselt veidi tehnilisem, kuid teatud keeletaseme omandamisel (nii pea kui võimalik) meeldib mulle töötada loovate ülesannetega ning keele integreerimisega oma igapäeva ellu.
Pakun ka õpet spetsiifiliselt Cambridge Advanced English ja Japanese Language Proficiency Testiks (tasemed N5-N2) valmistumiseks.
Kui õpilasel on teatud kindel teema või probleem, mida lahendada soovitakse, võtan ka seda kindlasti kuulda ning kujundan tunnid iga õpilase konkreetsete vajaduste järgi.

Average rating-
30  15 
first trial lesson
MessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Helen M. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started
The tutor is currently absent and not taking new students.
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
30  15 
first trial lesson
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)