Feliks S.

EstoniaTrusted tutor

Estonia

Teaches
Art & Design
Location
Tallinn, Estonia
Experience
35 years
Speaks
Estonian
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Feliks Sarv. Olen lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1983. aastal kunstnik graafikuna, magister. Eesti Kunstnike Liidu liige, Eesti Vabagraafikute Liidu liige. Põhilise osa elus olen õpetanud disaini aineid Tallinna Tehnikaülikoolis (dotsent) ja paralleelselt Eesti Kunstiakadeemias kompositsiooni ja joonistamist. Hetkel õpetan kompositsiooni ja joonistamist Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas ja kompositsiooni Tallinna Ülikoolis filmi osakonnas.
Vabariiklikel ja rahvusvahelistel näitustel hakkasin osalema aastal 1980. Täpsem teenistuskäik, osalemine näitustel, tunnustused ja publikatsioonid ETIS-es, kuni aastani 2016 (Eesti Teadusinfosüstem). [email protected]

My lessons & teaching style

KOMPOSITSIOONIÕPETUS II. Loova ja praktilise suunitlusega kursus neile, kes on alustamas õpinguid arhitektuuri-, disaini- ja kunsti erialadel ja neile, neile kes vajavad komponeerimisoskuste täiendamist või lihtsalt tunnevad teema vastu huvi. Vormiloogika ja vormiesteetika kursus, mis keskendub ruumiliste kompositsioonide ja arhitektooniliste mudelite loomisele. Põhiteemadeks on seoste otsimine teose osade ja terviku vahel, harmoonilise tulemuse saavutamiseks. Mahuliste ülesannete seostamine tasapinnaliste meediumitega. Reeglistiku põhimõtete omandamine ja nende loov rakendamine on professionaalse loomingu alustaladeks.
Iga tunni teema kohta saab õpilane digitaliseeritud õppematerjalid, mis on abiks tunni sisu mõistmisel ja iseseisvate tööde tegemisel. Tunni läbiviimine võib toimuda nii distantsõppe meetodil, kui reaalsete kontakttundidena. Edukaks arenguks peaks distantsõppe korral õpilane leidma ka võimaluse mingis mahus kontakttundideks, et saaksin anda põhjalikku tagasisidet tehtud tööde kohta.
Lühivideos näete võimalikke tulemusi. Küsimused teretulnud: [email protected]

Average rating-
35  18 
first trial lesson
MessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Feliks S. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started
The tutor is currently absent and not taking new students.
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
35  18 
first trial lesson
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)