Merilin M.

Estonia

Estonia

Teaches
Biology, Geography
Age
24 years
Location
Tallinn, Estonia
Experience
4 years
Speaks
Estonian, English
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Olen geograafia ja bioloogia õpetaja, kes töötab hetkel ka Peetri Lasteaed-Põhikoolis geograafia õpetajana. Lisaks töötan ka Tartu Ülikoolis Ökoloogia ja maateaduste instituudis Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas Loodusteadusliku hariduse keskuses doktorandina. Olen lõpetanud Tartu Ülokoolis geograafia ja gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja eriala.

My lessons & teaching style

Peamiselt keskendun 7.-9. klassi ning gümnaasiumi geograafia õpetamisele. Lisaks sellele aitan kõiki abivajajaid ka põhikooli bioloogiaga.
Oma tundide läbiviimisel püüan alati lähtuda õpilase eelteadmistest ja kogemustest, pean oluliseks individuaalset lähenemist ja heade õpiharjumuste kujundamist. Nii nooremate kui vanemate õpilaste tunnitegevustes tähtsustan mängulisust ning loomingulisust. Üritan seostada õpitut reaaleluga, et motiveerida õpilast teadmisid omandama.

Average rating-
12 
first trial lesson
Book lessonsMessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Merilin M. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started

The timings are displayed in your local timezone.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
12 
first trial lesson
Book lessons
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)