Lembit K.

Estonia

Estonia

Teaches
Chemistry, History, Mathematics, Physics
Location
Viljandi, Estonia
Experience
4 years
Speaks
Estonian, Russian
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Olen õppinud Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis tehnika ja tehnolooga bak. õppes.
Lõputöö teema "Automootori juhtsignaalid CAN-võrgus".

Omandan EMÜ Tehnikainstituudi mag õppes tootearenduse eriala.

Töötanud neli aastat kutseõpetajana Pärnu Kutsehariduskeskuses.

My lessons & teaching style

Aine teema õpetamisel lähtun selle seostele elus, st et toon näiteid elust. Analoogseid näiteid soovitan leida ka opilasel. Selliste näidete leidmine aitab motiveerida õpiasel aine teema omandamist.
Õpetamise protsess toimub teljel: tunneb - teab - oskab, mis tähendab, et esmalt tutvub õpilane teemaga, siis omandatakse teema ja lõpuks treenitakse õpilast õpitut praktilises elus rakendama.
Õppeprotsess lähtub inseneeria seisukohtadest, st prioriseeritakse aineteemad rangelt vastavalt selle võimalusele praktilises elus rakendada.

Average rating-
20  10 
first trial lesson
Book lessonsMessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Lembit K. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started

The timings are displayed in your local timezone.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
20  10 
first trial lesson
Book lessons
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)