Saskia R.

Estonia

Estonia

Teaches
English language, Estonian language
Location
Narva, Estonia
Experience
2 years
Speaks
English, Estonian

About me

Heiheii!:)

Mina olen Saskia. Olen Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö eriala kolmanda aasta tudeng ja olen osa võtnud mitmetest eesti keelt õpetavatest projektidest. Hetkel olen Narvas tegutseva projekti 'Estonskad' meeskonnas, mille eesmärk on õpetada vene ja ukraina noortele Eesti keelt läbi mänguliste tegevuste ning harivate koolituste. Olen orienteeritud pigem õpiprotsessile, mis toimub vabas ja meeldivas keskkonnas.

Keskenduksin hea meelega just algkooli õpilastele, aga olen valmis ka vanemate õpilastega tundi läbi viima.

In English

Hey hey! :)

I'm Saskia. I am a third-year student of the youth work major at Narva College of the University of Tartu and have taken part in several projects teaching the Estonian language. I am currently on the project 'Estonskad' team in Narva, whose goal is to teach Russian and Ukrainian youth the Estonian language through playful activities and educational training. I am more oriented toward the learning process, which takes place in a free and pleasant environment.

I would be happy to focus on elementary school students, but I am also ready to conduct lessons with older students.

My lessons & teaching style

Tunnid koosnevad tutvumismängudest, eesti keele taseme väljaselgitamisest, kontrollmängudest (Kahoot) ja järgnevate tundide kontseptsioonidest.
Viime läbi mitmeid arendavaid harjutustegevusi, et jõuda ühiselt seatud õpiväljunditeni.
Iga tunni lõpus teeme refleksiooniringi, kus arutame just toimunud tunni üle ja arutleme järgmise tunni tegevustest. Plaanin anda väikeseid arendavaid ülesandeid kodus lahendamiseks, et jõuda ühise eesmärgini.

Мои занятия проходят в среде Zoom. Я пришлю ссылку до начала занятий.

Уроки состоят из ознакомительных игр, определения уровня эстонского языка, контрольных игр (кахут) и концепций для следующих уроков.
Мы проводим несколько развивающих практических занятий для достижения совместно установленных результатов обучения.
В конце каждого урока мы делаем кружок для размышлений, где обсуждаем только что прошедший урок и обсуждаем действия на следующем уроке. Планирую давать небольшие развивающие задания для решения дома для достижения общей цели.

My classes take place in the Zoom environment. I will send the link before the class starts.

The lessons consist of familiarization games, finding out the level of the Estonian language, control games (Kahoot), and concepts for the following classes.
We conduct several developing practice activities to jointly reach the learning outcomes.
At the end of each lesson, we do a reflection circle where we discuss the lesson that just happened and discuss the activities of the next lesson. I plan to give small developmental tasks to solve at home in order to reach a common goal.

Average rating-

10 per hour

Book lessonsMessageRead reviews (0)
Schedule lessons

The timings are displayed in your local timezone.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-

10 per hour

Book lessons
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)