Maarika L.

Estonia

Estonia

Teaches
Estonian language, Musical instruments, History, Beauty & Health
Location
Estonia
Experience
5 years
Speaks
Estonian, English
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Education

Tallinna University
Master's degree in history (magistrikraad)
2022 - ...
Tallinna University
Bachelor's degree in history (bakalaureuse kraad)
2018 - 2022
Tallinn Health Care College (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Nurse degree (RN)
2013 - 2017

Hobby

I have been learning drums (self taught) for 9 years and line drums for 4 years.

My lessons & teaching style

EST
Olen kooliajast saadik aidanud oma kaasõpilasi erinevates ainetes järjele. Ka töötades medõena, sai haritud patsiente erinevates tervise küsimustes. Minnes ajalugu õppima, sattusin tänu asendusõpetaja programmi erinevatesse koolidesse tunde andma vahelduva eduga alates 2019. aastast. Õppemeetodina kasutab erinevaid meetodeid ja reflekteerivat tagasisidet, milles üritan rakendada personaalset lähenemist. Ühtlasi saab kasutatud illustreerivaid materjale ja primaarseid/sekundaarseid allikaid. Tähtis ei ole jätta meelde aastanumbreid, vaid laiemat globaalsemat pilti ja sajandit. Olulisel kohal on ka vaimne tervis ja kõige sellega toimetulek.Soovisin hakata eraõpetajaks, et panustada haridussüsteemi ning pakkuda õpilasele personaalsem lähenemis viis, mis tihti jääb koolis suurtes klassides tähelepanuta.Olen õpetajana empaatiline, rahulik, sõbralik, pühendunud ja ennast pidevalt täiendav. Kui soovid personaalset lähenemist ning süüvida ajaloo sügavustesse ja (vaimsesse) tervisesse, siis eratund pakub vaheldust ja uusi teadmisi.

olen ise õppinud trumme 9 aastat. olen mänginud erinevates koosseisudes. praegu olen 4 aastat mänginud rivitrumme, mille raames olen osalenud eesti laulupeol. õpetan trummi mängu algajatele, mille raames õpetan algtõdesid ja erinevaid stiile trummi ja rivitrummimängus.

ENG
Since my school days, I have been helping my fellow students succeed in various subjects. Also working as a nurse, patients were educated on various health issues. Going to study history, thanks to the substitute teacher program, I ended up teaching in different schools with varying success since 2019.
I am using different methods and reflective feedback, in which I try to apply a personal approach. Illustrative materials and primary/secondary sources can also be used. It is not important to remember the annual numbers, but the broader global picture and the century. Mental health and coping with everything is also important.
I wanted to become a private teacher in order to contribute to the education system and offer the student a more personal approach, which is often overlooked in large classes at school.
As a teacher, I am empathetic, calm, friendly, dedicated and constantly supplementing myself.
If you want a personal approach and delve into the depths of history and (mental) health, a private lesson offers variety and new knowledge.

I have been learning drums myself for 9 years. I have played in different formations. currently I have been playing line drums for 4 years, during which I have participated in an Estonian song festival. I teach drumming to beginners, in which I teach the basics and different styles of drumming and line drumming.

Average rating-
15 
first trial lesson
Book lessonsMessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Maarika L. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started

The timings are displayed in your local timezone.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
15 
first trial lesson
Book lessons
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)