Deili M.

Estonia

Estonia

Teaches
Estonian language, Mathematics, Speech therapists
Location
Estonia
Experience
10 years
Speaks
Estonian

About me

Kooliks ettevalmistamine ja õpiabi.

Oma tundides keskendun järgmistele põhivaldkondadele:
- häälikuanalüüs, kirjutamisoskus, lauseloome;
- lugemisoskus, tekstis orienteerumine, loetu mõistmine, jutustamisoskus;
- peenmotoorika ja käelised tegevused;
- matemaatiliste oskuste, mälu, taju, mõtlemise ja loogika arendamine.

My lessons & teaching style

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe ning oman eripedagoogi, tase 7, kutset.

Average rating-

25 per hour

MessageRead reviews (0)
Schedule lessons
The tutor is currently absent and not taking new students.
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-

25 per hour

Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)